UPM Institutional Repository

Penguasaan I’rab bagi mansubat dalam kalangan pelajar Melayu melalui strategi kognitif


Citation

Mohamad, Radiah (2015) Penguasaan I’rab bagi mansubat dalam kalangan pelajar Melayu melalui strategi kognitif. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Dapatan kajian di Malaysia menunjukkan salah satu kelemahan pelajar dalam mempelajari bahasa Arab adalah kegagalan menguasai nahu Arab. Hal ini disebabkan mereka tidak mempunyai strategi pembelajaran yang baik dan berkesan dalam pembelajaran tersebut. Justeru, kajian ini memfokuskan salah satu aspek nahu Arab,iaitu penguasaan i‘rāb mansūbāt melalui aplikasi strategi kognitif. Kajian ini menggunakan model strategi kognitif yang disarankan oleh O‟Malley dan Chamot (1990) sebagai asas utama untuk menyelidik penguasaan pelajar dalam i‘ rāb mansūbāt. Model tersebut membahagikan strategi kognitif kepada sepuluh bahagian,iaitu strategi menggunakan sumber, menyusun/mengelompokan, mengambil nota, meringkaskan, mendeduksi, menggambarkan, melambangkan melalui pendengaran,menghuraikan, memindahkan, dan membuat kesimpulan. Untuk menjelaskan kajian ini, analisis kajian bertujuan mengenal pasti unsur i‘ rāb manṣūbāt yang dikuasai oleh responden, menganalisis unsur i‘rāb manṣūbāt yang gagal dikuasai oleh responden, dan menghuraikan strategi kognitif yang diaplikasi oleh responden dalam menguasai i‘ rāb manṣūbāt. Seramai lima (5) orang responden daripada tingkatan enam rendah telah terlibat secara langsung dalam kajian ini. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui instrumen soalan ujian dan temu bual sebagai kaedah utama dalam mengumpul maklumat. Beberapa penemuan penting telah ditemui dalam dapatan kajian ini. Antaranya ialah,responden berjaya menguasai unsur baris, bilangan, gender, partikel, makna, pengulangan kata, dan memadankan dengan ayat al-Qur’ān dalam menentukan mawqi‘, hukum, dan ‘alāmat i‘ rāb. Responden yang menguasai unsur bilangan dan gender lebih mahir dalam menentukan baris pada sesuatu perkataan. Dapatan kajian juga menunjukkan responden gagal menentukan kedudukan baris yang berfungsi at i‘rāb pada kata nama mufrad, duaan, jamak maskulin, dan jamak feminin. Sehubungan dengan itu, responden yang gagal menentukan unsur bilangan pada kata nama duaan, jamak maskulin, dan jama‘ taksīr didapati tidak dapat menguasai unsur makna dengan baik. Terdapat enam strategi kognitif yang digunakan oleh responden dalam menguasai i‘ rāb manṣūbāt, iaitu strategi mendeduksi, menghuraikan,memindahkan, melambangkan melalui pendengaran, menggunakan sumber dan membuat latihan. Strategi membuat latihan merupakan strategi tambahan yang baharu diperoleh. Akhirnya, dapatan juga menunjukkan responden yang kerap menggunakan strategi mendeduksi lebih menguasai unsur baris dan bilangan dalam menentukan mawqi‘, hukum, dan ‘alāmat i‘ rāb.


Download File

[img]
Preview
PDF
FBMK 2015 27RR.pdf

Download (1MB) | Preview

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Arabic language - Grammar
Subject: Arabic language - Inflection
Call Number: FBMK 2015 27
Chairman Supervisor: Che Radiah Binti Mezah, PhD
Divisions: Faculty of Modern Language and Communication
Depositing User: Haridan Mohd Jais
Date Deposited: 20 Oct 2017 09:35
Last Modified: 20 Oct 2017 09:35
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/57462
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item