Simple Search:

Faktor peramal pengurusan hutang dalam kalangan pekerja muda


Citation

Abdullah, Nuraini and Sabri, Mohamad Fazli (2016) Faktor peramal pengurusan hutang dalam kalangan pekerja muda. International Journal of Education and Training, 2 (2). pp. 1-19. ISSN 2462-2079

Abstract / Synopsis

Statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia (2014), mendapati bahawa 58% individu yang diisytihar muflis adalah golongan pekerja muda. Ini jelas menggambarkan ketidakmampuan pekerja muda menguruskan hutang dengan bijak. Selain berhadapan dengan perubahan fasa kehidupan, pekerja muda turut berada dalam keadaan ketidakcukupan pendapatan yang menyebabkan mereka berhutang. Oleh itu, kajian ini bertujuan melihat faktor peramal kepada pengurusan hutang dalam kalangan pekerja muda. Seramai 508 orang responden iaitu 57.1% terdiri daripada kakitangan awam selebihnya terdiri daripada kakitangan swasta yang berumur 40 tahun ke bawah telah terlibat dalam kajian ini. Kaedah persampelan rawak berlapis dilakukan di zon tengah iaitu di Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor dan Perak menggunakan borang soal selidik (self administered). Hasil kajian menunjukkan bahawa, peratusan tertinggi literasi kewangan dan stres kewangan adalah pada tahap yang sederhana. Didapati bahawa pekerja muda memiliki estim diri yang positif manakala peratusan responden tertinggi dalam pengurusan hutang adalah di tahap yang rendah. Ujian Korelasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan antara literasi kewangan, sikap ketidakcukupan terhadap wang, sikap usaha/keupayaan terhadap wang, dan estim diri dengan pengurusan hutang pekerja muda. Walau bagaimanapun, terdapat hubungan signifikan yang negatif antara sikap obsesi terhadap wang dan stres kewangan dengan pengurusan hutang pekerja muda. Selain itu, ujian analisis Regrasi Pelbagai yang dilakukan mendapati bahawa jantina, status kewangan, sikap obsesi terhadap wang, estim diri dan stres kewangan merupakan faktor penyumbang dengan estim diri merupakan peramal utama dalam kajian pengurusan hutang ini. Kajian ini memberi manafaat kepada para majikan agar menyediakan program pendidikan kewangan yang sesuai kepada kumpulan pekerja muda yang lebih terdedah kepada isu dan masalah berkaitan dengan muflis di usia muda. Pendidikan kewangan di tempat kerja dilihat sebagai salah satu program intervensi yang wajar diperkenalkan.


Download File

[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Faktor peramal pengurusan hutang dalam kalangan pekerja muda.pdf

Download (36kB) | Preview

Additional Metadata

Item Type: Article
Divisions: Faculty of Human Ecology
Publisher: Universiti Putra Malaysia Press
Keywords: Debt management; Financial literacy; Attitude towards money; Financial stress; Self esteem
Depositing User: Nabilah Mustapa
Date Deposited: 03 Apr 2017 13:45
Last Modified: 03 Apr 2017 13:45
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/51034
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item