UPM Institutional Repository

Hubungan komunikasi interpersonal, komunikasi superior-subordinat dan halangan komunikasi dengan kepuasan komunikasi staf sokongan di Universiti Putra Malaysia


Citation

Ngadiron, Suhaila (2012) Hubungan komunikasi interpersonal, komunikasi superior-subordinat dan halangan komunikasi dengan kepuasan komunikasi staf sokongan di Universiti Putra Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Kepuasan komunikasi dalam kalangan pekerja adalah penting kerana komunikasi dalam sesebuah organisasi merupakan asas yang menyatupadukan aktiviti semua fungsi yang wujud. Hal ini kerana komunikasi yang berkesan antara superior dan subordinat akan membentuk suasana kerja yang penuh kepercayaan. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa batasan dan halangan yang boleh mengganggu kelancaran proses komunikasi tersebut. Oleh itu, penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal, komunikasi superior-subordinat dan halangan komunikasi dengan kepuasan komunikasi staf sokongan di UPM. Kajian ini menggunakan Teori Penukaran Pemimpin-Anggota (LMX) untuk mengenal pasti kepuasan hubungan di antara staf sokongan dan pegawai akademik. Kajian ini dijalankan dalam kalangan staf sokongan di 15 buah fakulti yang terdapat di Universiti Putra Malaysia. Data dalam kajian diperolehi daripada 291 responden yang terdiri daripada staf sokongan dari setiap jabatan di fakulti. Penyelidikan ini adalah berbentuk kuantitatif dengan menggunakan soal selidik sebagai mekanisme perolehan data. Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan SPSS (Ver.18) dengan prosedur statistik deskriptif iaitu kekerapan, peratusan, min, dan sisihan piawai dan juga prosedur statistik inferensi iaitu ujian korelasi. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara komunikasi interpersonal dan amalan komunikasi superior-subordinat terhadap kepuasan komunikasi staf sokongan. Didapati responden kajian berasa puas dengan pegawai akademik yang mengamalkan komunikasi interpersonal dan juga amalan komunikasi superior-subordinat yang bersesuaian dengan suasana persekitaran organisasi. Namun,dapatan kajian menunjukkan tiada hubungan yang signifikan di antara halangan komunikasi dengan kepuasan komunikasi. Kesimpulannya, komunikasi dalam sesebuah organisasi bertujuan untuk melaksanakan perubahan dan seterusnya mempengaruhi tindakan ke arah kebajikan organisasi tersebut. Sistem komunikasi yang berkesan amat penting bagi perjalanan sesebuah organisasi kerana ia akan mewujudkan sesebuah organisasi yang teguh, berprinsip dan bermatlamat di samping menghasilkan mutu kerja yang lebih berkesan.


Download File

[img]
Preview
PDF
FBMK 2012 22R.pdf

Download (1MB) | Preview

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Interpersonal communication in adolescence - Malaysia
Subject: Universities and colleges - Employees - Case studies
Subject: Communication in organizations - Malaysia - Satisfaction
Call Number: FBMK 2012 22
Chairman Supervisor: Mohd Nizam Osman, PhD
Divisions: Faculty of Modern Language and Communication
Depositing User: Haridan Mohd Jais
Date Deposited: 22 Jun 2015 03:06
Last Modified: 22 Jun 2015 03:06
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/39183
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item