Simple Search:

Ilmu peribumi dalam bidang pertanian dan pemuliharaan biodiversiti dalam kalangan masyarakat peribumi Sabah, Malaysia


Citation

Ibrahim, Nurul Nadia (2012) Ilmu peribumi dalam bidang pertanian dan pemuliharaan biodiversiti dalam kalangan masyarakat peribumi Sabah, Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract / Synopsis

Menerusi Deklarasi Rio 1992, masyarakat peribumi telah diiktiraf melalui peranannya dalam memberi sumbangan yang penting kepada pembangunan khususnya terhadap pembangunan alam sekitar yang mampan. Ilmu peribumi atau Indigenous knowledge (Ik) didapati dapat membantu memulihara sumber biodiversiti setempat. Namun persoalannya, apakah ilmu peribumi yang masih terdapat dalam kalangan penduduknya? Bagaimanakah status bagi tahap pengetahuan dan pengamalan kaum peribumi terhadap ilmu peribumi dan apakah kepentingan ilmu peribumi kepada pemuliharaan biodiversiti? Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti ilmu peribumi menerusi aktiviti di Sabah. Kajian ini juga dijalankan bagi mengenal pasti tahap pengetahuan dan tahap pengamalan peribumi Sabah mengenai ilmu peribumi yang terpilih dan seterusnya mengkaji peranan ilmu peribumi terhadap pemuliharaan biodiversiti di Sabah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan bagi tujuan merekod ilmu peribumi dalam aktiviti pertanian dan perikanan; dan menghuraikan peranan ilmu peribumi dalam pemuliharaan biodiversiti. Pendekatan kuantitatif pula adalah bagi mengukur tahap pengetahuan dan pengamalan mengenai ilmu peribumi yang dikaji. Bagi mengukur tahap pengetahuan mengenai ilmu peribumi, seramai 845 orang responden peribumi Sabah yang berumur 20 ke atas telah dipilih menggunakan persampelan mudah. Bagi mengukur tahap pengamalan mengenai ilmu peribumi, seramai 534 orang daripada 845 orang responden peribumi Sabah yang terlibat secara aktif di dalam bidang pertanian tradisional telah dipilih sebagai responden. Manakala responden temubual telah dipilih menggunakan teknik persampelan bertujuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Seramai 40 orang peribumi yang terlibat secara aktif, berpengalaman dan berpengetahuan luas di dalam kegiatan pertanian tradisional telah dipilih untuk ditemubual di dalam temubual berkumpulan. Manakala, seramai 7 orang individu yang berpengetahuan luas dalam sesuatu ilmu peribumi dan diakui kepakarannya oleh penduduk setempat telah dipilih untuk temubual mendalam. dan perikanan dalam kalangan masyarakat peribumi. Secara keseluruhannya, hasil kajian berjaya merekod dan mengenalpasti beberapa ilmu peribumi dalam aktiviti pertanian yang mencakupi ciri pertanian,kaedah bagi menentukan waktu dan kawasan untuk pertanian, kaedah menjaga tanaman, dan kaedah bagi pengurusan sumber pertanian. Bagi aktiviti perikanan pula pengetahuan peribumi yang berjaya di rekodkan adalah mencakupi amalan, peralatan dan kepercayaan. Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan responden mengenai ilmu peribumi yang dikaji adalah pada tahap tinggi dengan skor 10.73. Manakala tahap pengamalan responden mengenai ilmu peribumi adalah pada tahap sederhana dengan skor 7.16. Kajian mendapati ilmu peribumi boleh berperanan dalam mengekalkan spesis tumbuhan dan hidupan sungai, memulihara sungai, dan mencegah pencemaran alam sekitar dan juga mencegah individu daripada membuat kerosakan kepada alam sekitar. Hasil kajian ini dapat membuktikan bahawa masyarakat peribumi mampu menguruskan sumber di sekeliling mereka dengan cara yang mapan melalui pengetahuan–pengetahuan yang dimiliki di dalam kegiatan pertanian dari perikanan.


Download File

[img]
Preview
PDF
FEM 2012 28R.pdf

Download (987kB) | Preview

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Indigenous peoples - Agriculture - Sabah
Subject: Ethnoscience - Sabah
Subject: Biodiversity conservation - Sabah
Call Number: FEM 2012 28
Chairman Supervisor: Adlina Binti Ab. Halim, PhD
Divisions: Faculty of Human Ecology
Depositing User: Haridan Mohd Jais
Date Deposited: 02 Feb 2015 13:19
Last Modified: 02 Feb 2015 13:19
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/31620
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item