Keyword Search:


Bookmark and Share

Tekanan Kerja di Kalangan Penguasa Kastam di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur

Mohd Hashim, Mohd Huzaimi (2001) Tekanan Kerja di Kalangan Penguasa Kastam di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
2060Kb

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk menentukan tahap tekanan kerja di kalangan Penguasa Kastam di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Secara khususnya kajian ini dijalankan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi tekanan kerja di kalangan Penguasa Kastam. Kajian ini berbentuk deskriptif dan menggunakan soal selidik. Sampel kajian ini terdiri daripada 159 Penguasa Kastam di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Hasil kajian menunjukkan bahawa lebih separuh daripada Penguasa Kastam iaitu 59% menghadapi tekanan yang sederhana. Didapati kajian juga menunjukkan tiada perkaitan di antara tekanan kerja dengan faktor tekanan kerja iaitu beban kerja (r = 0.118), perhubungan kerja (r = 0.016), persekitaran kerja (r = 0.074), kekaburan peranan (r = -0.069) dan keluarga (r = -0.032). Berasaskan penemuan kajian ml, dicadangkan pihak pengurusan dapat memberikan penerangan yang jelas terhadap tugas dan peranan kerja sebagai Penguasa Kastam. Tambahan pula, penganjuran program-program yang berkaitan dengan strategi mengatasi tekanan kerja serta mengawal tekanan dari berterusan bukan sahaja dapat mengurangkan tekanan di tempat kerja malahan dapat meningkatkan produktiviti pekerja. Dengan adanya program-program ini, ia bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi kerja malah dapat menggalakkan budaya kerja positif semasa menjalankan tugas harian mereka.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Job stress
Subject:Customs administration - Kuala Lumpur
Chairman Supervisor:Dr. Khairuddin Idris
Call Number:FPP 2001 8
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9225
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:14 Jan 2011 15:24
Last Modified:14 Jan 2011 15:25

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 14 Jan 2011 15:24.

View statistics for "Tekanan Kerja di Kalangan Penguasa Kastam di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur"