Keyword Search:


Bookmark and Share

Pandangan Mengenai Beban Kerja Guru Bimbingan di Sekolah Menengah di Negeri Perak

Abdul Shukor, Tamrin (1998) Pandangan Mengenai Beban Kerja Guru Bimbingan di Sekolah Menengah di Negeri Perak. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
3836Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meninjau pandangan guru bimbingan terhadap beban kerja guru bimbingan di sekolah menengah. Data diperolehi daripada satu set soal selidik yang dikemukakan kepada 104 guru bimbingan yang bertugas di negeri Perak. Tujuan utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan lama masa yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut Kajian ini juga meneliti sama ada tugas-tugas ini boleh membebankan dan menjejaskan kemampuan guru bimbingan dalam memberikan tugas bimbingan yang berkesan serta meneliti tugas-tugas bimbingan yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan mengkaji sama ada untuk tugas bimbingan itu mencukupi. Kajian ini juga untuk mengenalpasti orientasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang dilaksanakan di sekoJah menengah. Pandangan guru bimbingan mengenai keperluan mengadakan guru bimbingan sepenuh masa di sekolah juga turut dikaji.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Teachers - Perak - Malaysia
Subject:Education, Primary - Malaysia
Chairman Supervisor:Datin Mizan Adiliah binti Ahmad Ibrahim, PhD
Call Number:FPP 1998 93
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9098
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:06 Jan 2011 12:00
Last Modified:06 Jan 2011 12:02

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 06 Jan 2011 12:00.

View statistics for "Pandangan Mengenai Beban Kerja Guru Bimbingan di Sekolah Menengah di Negeri Perak"