Keyword Search:


Bookmark and Share

Keperluan Latihan Pegawai-Pegawai Polis Kearah Meningkatkan Perkhidmatan Organisasi Polis Diraja Malaysia

Nik Mohd Amin, Nik Abdullah (1998) Keperluan Latihan Pegawai-Pegawai Polis Kearah Meningkatkan Perkhidmatan Organisasi Polis Diraja Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
2988Kb

Abstract

Latihan dalam organisesi merupakan satu proses pembelajaran yang dapat membantu individu di dalam sesebuah organisesi untuk mempertingkatkan keberkesanan perkhidmatan dan sekali gus untuk mencapal objektif organisasi tertentu sama ada ianya berorentasikan perkhidmatan atau pengeluaran. Objektif umum dalam kajian ini lalah untuk mengenal pasti keperluan latihan dan menentukan jenis latihan yang perlu dlberikan kepada pegawai dan anggota polis kearah mempertingkatkan perkhidmatan mereka kepada orang ramai seperti mana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Keperluan latihan di sini merujuk kepada bentuk-bentuk latihan dari aspek untuk mempertingkatkan pengetahuan, menambahkan kemahiran pegawai dan anggota sejajar dengan perkembangan semasa dan bentuk latihan yang dapat mengubah sikap pegawai dan anggota yang sedang bertugas dengan Polis DiRaja Malaysia. Kajtan tnt merupakan penyelidikan deskriptif, sampel kajian terdtri daripada 160 orang pegawai dan anggota pelbagai pangkat yang sedang berkhidmat dengan PDRM di Negeri Melaka. Instrumen kajian yang digunakan ialah borang soal selidik yang dikendalikan sendiri oleh penyelidik. Kajian awal telah dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan alat kajian.

Item Type:Project Report
Subject:Police - Training of - Malaysia
Chairman Supervisor:Dr. Bahaman Abu Samah
Call Number:FPP 1998 91
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9096
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:06 Jan 2011 11:36
Last Modified:27 Jul 2011 17:00

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 06 Jan 2011 11:36.

View statistics for "Keperluan Latihan Pegawai-Pegawai Polis Kearah Meningkatkan Perkhidmatan Organisasi Polis Diraja Malaysia"