Keyword Search:


Bookmark and Share

Pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni di Tiga Agensi Induk Jabatan Perdana Menteri

Abd. Rahman, Abdullah (1998) Pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni di Tiga Agensi Induk Jabatan Perdana Menteri. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
800Kb

Abstract

Tujuan utama kajian ialah untuk mengetahui serta mengenalpasti sejauhmana Pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-nilai Murni dalam pentadbiran di jabatan-jabatan kerajaan. Kajian ini dijalankan di tiga agensi induk jabatan Perdana Menteri. Objektif khusus kajian ialah untuk mengetahui kefahaman pegawai-pegawai kerajaan mengenai dasar tersebut, kepentingan nilai-nilai murni dalam pentadbiran kerajaan, mengetahui langkah-langkah pelaksanaan yang telah diambil oleh jabatan kerajaan terhadap dasar tersebut, mengetahui amalan dasar tersebut dan mengenalpasti masalah-masalah serta halangan utamanya. Data dalam kajian ini dikumpulkan dengan menggunakan borang soal-selidik yang diisi sendiri oleh 46 orang responden yang bertugas di tiga agensi induk Jabatan Perdana Menteri iaitu di Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP), Unit Perancang Ekonomi (UPE) dan Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (UPTM).

Item Type:Project Report
Subject:Malaysia - Officials and employees
Subject:Goal setting in personnel management - Malaysia
Subject:Civil service - Malaysia - Personnel management
Chairman Supervisor:Puan Hajjah Rusinah Bt. Joned
Call Number:FPP 1998 74
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9070
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:05 Jan 2011 11:02
Last Modified:27 Jul 2011 15:36

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 05 Jan 2011 11:02.

View statistics for "Pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni di Tiga Agensi Induk Jabatan Perdana Menteri"