Keyword Search:


Bookmark and Share

Nilai-Nilai Murni dalam Filem "Bukit Kepong" dan Penggunaan Filem dalam Pengajaran

Mahmud, Rosnaini (1998) Nilai-Nilai Murni dalam Filem "Bukit Kepong" dan Penggunaan Filem dalam Pengajaran. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
903Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan mengenalpasti nilai-nilai murni yang terdapat di dalam filem "Bukit Kepong". Kajian ini menggunakan tinjauan, kaedah kajian analisis filem dan temubual elite berdasarkan kepada persampelan kelompok, seramai 80 orang guru terlatih Pendidikan Islam yang mengikuti Kursus Diploma Perguran Khas di Maktab Perguruan Islam, Bangi telah dipilih sebagai subjek kajian.Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap penggunaan filem dalam pendidikan adalah agak tinggi. Kesemua 17 nilai murni yang terdapat dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) ada terdapat dalam filem "Bukit Kepong". Nilai murni yang paling menonjol ialah Semangat Kewarganegaraan. Dapatan juga menunjukkan bahawa filem "Bukit Kepong" sesuai digunakan sebagai sebuah filem pendidikan. Cadangan juga dikemukakan kepada pihak-pihak tertentu agar menggunakan filem pendidikan secara berkesan di bilik darjah.

Item Type:Project Report
Subject:Motion pictures - Social aspects
Subject:Bukit Kepong - Social aspects
Subject:Motion pictures in education - Malaysia
Chairman Supervisor:Naim Hj. Ahmad, Ed. D.
Call Number:FPP 1998 69
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9065
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:05 Jan 2011 09:57
Last Modified:27 Jul 2011 12:15

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 05 Jan 2011 09:57.

View statistics for "Nilai-Nilai Murni dalam Filem "Bukit Kepong" dan Penggunaan Filem dalam Pengajaran"