Keyword Search:


Bookmark and Share

Penilaian Guru Pendidikan Seni Terhadap Kreativiti Catan Pelajar

Chua, Yan Piaw (1998) Penilaian Guru Pendidikan Seni Terhadap Kreativiti Catan Pelajar. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
2419Kb

Abstract

Matlamat utama kajian ialah untuk melihat penilaian guru Pendidikan Seni terhadap kreativiti catan pelajar. Ianya juga bertujuan untuk mengenalpasti kriteria penilaian catan guru Pendidikan Seni serta melihat perhubungan latihan Pendidikan Seni dan kreativiti guru Pendidikan Seni. Kajian ini merupakan kajian deskriftjf menggunakan alat Ujian Kreatif Figural Torrance dan Alat Penilaian Catano Alat Ujian Kreatif Figural Torrance digunakan untuk memperolehi indeks kreativiti guru manakala Alat Penilaian Catan digunakan untuk menggumpul maklumat tentang markah catan dan kriteria penilaian catan. Seramai 34 orang guru Pendidikan Seni terlatih dan 45 orang guru Pendidikan Seni tidak terlatih dari 22 buah sekolah menengah daerah Hulu Langat dipilih sebagai subjek kajian. Enam kriteria penilaian catan guru Pendidikan Seni telah dikenalpasti melalui kajian ini, iaitu kemahiran melukis, kekemasan, kecantikan, kreativiti, logik dan tajuk. Kemahiran melukis dan kekemasan dianggap sebagai kriteria penilaian catan yang paling penting oleh guru-guru Pendidikan Seni. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa guru Pendidikan Seni terlatih Jebih mementingkan kreativiti daJam catan pelajar daripada guru Pendidikan Seni tidak terlatih. Kreativiti dianggap sebagai kriteria penilaian yang ketiga penting oleh guru Pendidikan Seni terlatih manakala guru Pendidikan Seni tidak terlatih menganggap kreativiti sebagai kriteria penilaian catan yang kurang penting sekali di antara keenam-enam kriteria Penilaian catan tersebut.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Art teachers - Malaysia - Evaluation - Case studies
Chairman Supervisor:Associate Professor Datin Dr. Hjh. Sharifah Md. Nor
Call Number:FPP 1998 66
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9062
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:04 Jan 2011 16:25
Last Modified:04 Jan 2011 16:28

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 04 Jan 2011 16:25.

View statistics for "Penilaian Guru Pendidikan Seni Terhadap Kreativiti Catan Pelajar"