Keyword Search:


Bookmark and Share

Hubungan di Antara Komitmen Kepada Organisasi dengan Ganjaran

Ahmad, Zaniah (1998) Hubungan di Antara Komitmen Kepada Organisasi dengan Ganjaran. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
644Kb

Abstract

Sebagai satu daripada perkhidmatan awam yang menjadi tulang belakang kepada perkhidmatan kerajaan, pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Gred M3 merupakan kumpulan pelapis yang akan menentukan kesinambungan keu nggulan Perkhi dmatan Tadbir dan Diplomatik di masa hadapan . Untuk mendapatkan kesinambungan keunggulan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik, pegawai PTD Gred M3 perlu mempunyai tahap komitmen kepada organisasi yang tinggi. Kajian bertujuan untuk mengkaji perkaitan di antara komitmen kepada organisasi dengan ganjaran di kalangan pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Gred M3. Secara khususnya kajian dijalankan untuk: (i) mengetahui tahap komitmen responden; (ii) mengetahui komponen komitmen kepada organisasi yang dimiliki oleh responden; (iii) mengetahui perkaitan di antara faktor demografi dan faktor ganjaran dengan komitmen kepada organisasi; dan (iv) mengenalpasti faktor-faktor ganjaran yang mempengaruhi komitmen kepada organisasi.

Item Type:Project Report
Subject:Job enrichment - Malaysia
Subject:Civil service - Malaysia - Employee - Attitude
Subject:Employee attitude surveys - Malaysia
Chairman Supervisor:Dr. Bahaman Abu Samah
Call Number:FPP 1998 37
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9022
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:30 Dec 2010 17:43
Last Modified:12 Dec 2012 15:33

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 30 Dec 2010 17:43.

View statistics for "Hubungan di Antara Komitmen Kepada Organisasi dengan Ganjaran"