Keyword Search:


Bookmark and Share

Budaya Korporat dan Komitmen Terhadap Organisasi di Kalangan Pengurusan Perak-Hanjoong Simen Sdn. Bhd., Padang Rengas, Perak

Ismail, Ahmad Fuad (1998) Budaya Korporat dan Komitmen Terhadap Organisasi di Kalangan Pengurusan Perak-Hanjoong Simen Sdn. Bhd., Padang Rengas, Perak. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
2156Kb

Abstract

Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji jenis budaya korporat, tahap komitmen terhadap organisasi dan perkaitan di antara budaya korporat dengan komitmen di kalangan pengurusan di Perak-Hanjoong Simen, Sdn. Bhd., Perak. Kajian ini juga bertujuan untuk mehhat perbandingan jenis budaya dan tahap komitmen di kalangan pengurusan atasan, pertengahan dan bawahan. Borang soalselidik telah digunakan untuk mengumpul data. Data diperoleh daripada 50 responden yang terdiri daripada pengurus, eksekutif dan penyelia. Dapatan kajian menunjukkan budaya konstruktif (constructive) adalah budaya yang paling dominan dan tahap komitmen adalah sederhana. Kajian juga menunjukkan bahawa budaya agresif/defensif (aggressive/defensive) mempunyai perkaitan dengan affective commitment. Penemuan kajian juga menunjukkan kakitangan pengurusan mempunyai budaya yang kuat. Mereka mempunyai persepsi norma perlakuan yang sarna. Nilai organisasi dikongsi secara meluas oleh pelbagai hieraki jawatan pengurusan. Kajian mencadangkan pihak pengurusan Perak-Hanjoong Simen Sdn. Bhd. memberi perhatian memantapkan budaya korporat sementara menambahbaik komitmen terhadap organisasi.

Item Type:Project Report
Subject:Perak - Hanjoong Simen Sdn. Bhd.
Subject:Corporate culture
Subject:Organizational effectiveness
Chairman Supervisor:Puan Hajjah Rusinah Bt. Joned
Call Number:FPP 1998 15
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:8998
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:28 Dec 2010 15:16
Last Modified:25 Jul 2011 16:54

Repository Staff Only: Edit item detail