Keyword Search:


Bookmark and Share

Persepsi Guru Terhadap Keperluan Pelajar Dan Keupayaan Mengajar Kemahiran Keusahawanan dalam Mata Pelajaran Elektif Vokasional dan Teknologi

Musa Kamal, Sri Hayati (1996) Persepsi Guru Terhadap Keperluan Pelajar Dan Keupayaan Mengajar Kemahiran Keusahawanan dalam Mata Pelajaran Elektif Vokasional dan Teknologi. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
690Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi guru-guru mengenai kemahiran-kemahiran keusahawanan yang di perlukan oleh pelajar dan keupayaan guru-guru tersebut mengajar kemahi ran keusahawanan Suatu soal selidik yang menyenaraikan 40 kemahiran keusahawanan telah digunakan sebagai instrumen kajian. Populasi kajian ini adalah terdiri daripada guru-guru yang mengajar mata pelajaran elektif (Perdagangan, Sains Pertanian, Lukisan Kejuruteraan, Rekacipta dan Ekonomi Rumah Tangga) di peringkat menengah atas di seluruh negeri Perak. Soal selidik telah dihantarkan kepada kesemua 275 orang guru di dalam populasi. Seramai 167 orang responden telah memberi maklumbalas dan digunakan sebagai sampel bagi kajian ini.

Item Type:Project Report
Subject:Teachers - Vocational education - Case studies
Chairman Supervisor:Dr. Zaidatol Akmaliah Bt Lope Pihie
Call Number:FPP 1996 10
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:8949
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:27 Dec 2010 09:09
Last Modified:25 Jul 2011 15:30

Repository Staff Only: Edit item detail