Keyword Search:


Bookmark and Share

Penggunaan dan Kebolehbacaan Bahan dalam Buku Teks Bahasa Malaysia Tingkatan 2 KBSM

Pang, Hock Chin (1996) Penggunaan dan Kebolehbacaan Bahan dalam Buku Teks Bahasa Malaysia Tingkatan 2 KBSM. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
1826Kb

Abstract

Analisis buku teks Bahasa Malaysia Tingkatan 2 KBSM (1988) perlu dijalankan kerana kajian-kajian ke atas buku teks Bahasa Malaysia yang lain mendapati beberapa kekurangan dalarn buku teks yang berfungsi sebagai sumber tunggal untuk pengajaran. Objektif kajian adalah untuk mernbanding taburan frekuensi bahan bukan sastera dan bahan sastera, taburan frekuensi nilai -nilai murnl dalam bahan-bahan, penerapan ilmu dan nilai-nilai murni, penggunaan bahan-bahan dalam pengajaran kemahiran berbahasa dan tatabahasa serta kebolehbacaan bahan. Kajian ini menggunakan empat kaedah iaitu analisis kandungan, temubual, Formula Keboleh bacaan dan ujian kloz. Analisis kandungan digunakan untuk mencapai enam objektif yang dinyatakan seperti diatas. Temubual dijalankan dengan penulis pertama buku teks (Dr. Nik Safiah Karim), guru - guru dan para pelajar Tingkatan Dua untuk mendapatkan maklumat tambahan berhubung dengan bahan bukan sastera dan bahan sastera dalam buku teks Bahasa Malaysia Tingkatan 2 KBSM (1988).

Item Type:Project Report
Subject:Malay language - Teaching - Aids and devices
Chairman Supervisor:Profesor Madya Dr. Noran Fauziah Bt. Yaakub
Call Number:FPP 1996 6
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:8933
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:24 Dec 2010 12:18
Last Modified:25 Jul 2011 15:29

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 24 Dec 2010 12:18.

View statistics for "Penggunaan dan Kebolehbacaan Bahan dalam Buku Teks Bahasa Malaysia Tingkatan 2 KBSM"