Keyword Search:


Bookmark and Share

Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia di Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan di Negeri Selangor

Mohd.Tahir, Ahmad (1982) Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia di Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan di Negeri Selangor. Masters thesis, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
1032Kb

Abstract

Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji kedudukan pengajaran tatabahasa bahasa Malaysia di peringkat Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan di negeri Selangor. Kajian ini dilakukan adalah ekoran dari masalah prestasi bahasa Malaysia di kalangan murid-murid sekolah yang semakin merosot dan terdapat pula penggunaan bahasa Malaysia yang salah tidak tepat dan janggal sehingga berZaku pencemaran bahasa. Dengan menggunakan percontohan rawak berperingkat seramai 253 orang guru bahasa Malaysia yang mengajar di 23 buah Sekolah Menengah Kebangsaan di Negeri Selangor telah diedarkan soalselidik untuk mendapatkan data serta maklumat yang diperlukan. Data telah di anaisis dengan menggunakan statistik deskriptif seperti peratusan purata dan sisihan lazim. Ujian chi-square telah digunakan untuk melihat perbezaan di antara angkubah guru dan kaedah mengajar yang terpilih di paras signifikan 0.05. Kajian ini mendapati lebih separuh daripada responden mengatakan bahawa objektif am pengajaran tatabahasa adalah untuk kemahiran berbahasa murid dan bakinya mengatakan perlu mengetahui hukum-hukum tatabahasa ataupun kedua-duanya sekali.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Malay language - Study and teaching - Selangor
Subject:Malay language - Grammar
Chairman Supervisor:Dr. Kamaruddin Haji Kachar
Call Number:FPP 1982 1
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:8830
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:21 Dec 2010 09:57
Last Modified:21 Dec 2010 10:04

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 21 Dec 2010 09:57.

View statistics for "Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia di Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan di Negeri Selangor"