Keyword Search:


Bookmark and Share

Sosialisasi Dan Tingkahlaku Kewangan Remaja

Sabri, Mohamad Fazli (2002) Sosialisasi Dan Tingkahlaku Kewangan Remaja. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
502Kb

Abstract

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji tingkahlaku kewangan remaja, sosialisasi kewangan serta mengenalpasti faktor-faktor yang mempenga ruhi tingka hlaku kewangan remaja. Kaedah persampelan mudah (convenience sampling) digunakan dan data dikutip menggunakan borang soal selidik yang dijawab sendiri oleh pelajar tahun satu di Universiti Putra Malaysia. Sejumlah 3500 borang soal selidik telah diedarkan untuk kajian ini. Kutipan data telah dijalankan dalam tahun 2001. Sebanyak 2219 soal selidik telah dijawab dengan lengkap dan dianalisa. Kajian terdiri daripada 67.9% remaja perempuan dan selebihnya adalah remaja lelaki yang berada diperingkat akhir remaja. Kajian mendapati majoriti remaja mengalami masalah kewangan walaupun mereka menyatakan mempunyai amalan pengu rusan kewangan yang baik. Tingkahlaku kewangan remaja ini sebenarnya dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan agen sosialisasi. Majoriti remaja berinteraksi dengan rakan sebaya, ibu bapa dan media dalam aspek penggunaan. Ujian Regresi Pelbagai (Stepwise) menunjukkan angkubah yang memberikan sumbangan signifikan untuk menerangkan variasi interaksi remaja dengan rakan sebaya ialah interaksi dengan media massa, bilangan masalah kewangan, interaksi dengan ibu bapa, jumlah masa dengan rakan, bilangan adik beradik dan bilangan sumber kewangan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Teenagers - Social aspects
Subject:Socialization - Teenagers - Financial aspects
Chairman Supervisor:Associate Professor Dr. Jariah Masud
Call Number:FEM 2002 4
Faculty or Institute:Faculty of Human Ecology
ID Code:8780
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:17 Dec 2010 15:25
Last Modified:17 Dec 2010 15:31

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 17 Dec 2010 15:25.

View statistics for "Sosialisasi Dan Tingkahlaku Kewangan Remaja "