Keyword Search:


Bookmark and Share

Kepuasan Kerja Dalam Perancangan Strategik Sistem Maklumat Di Malaysia

Mohd Nadzir, Maslinda (2001) Kepuasan Kerja Dalam Perancangan Strategik Sistem Maklumat Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1068Kb

Abstract

Perancangan strategik sistem maklumat (SISP) telah menjadi bertambah penting bagi organisasi disebabkan oleh sumbangannya. SISP yang berkesan dapat membantu organisasi menggunakan sistem maklumat untuk melaksanakan strategi perniagaan, mencapai matlamat perniagaan dan kelebihan bersaing. Kepuasan perancang adalah merupakan salah satu ukuran kejayaan SISP. Kajian yang dijalankan ini adalah mengenai kepuasan ketja perancang yang terlibat dalam SISP. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara tahap kepuasan ketja dengan faktor latar belakang individu (pengalaman individu dalam SISP, pengetahuan dalam teknologi maklumat (IT) dan penglibatan dalam SISP) serta pengalaman organisasi dalam SISP. Selain itu, kajian turut mengenal pasti hubungan antara tahap kepuasan kerja dengan kualiti perancangan. Satu set soal selidik telah diedarkan kepada responden yang dipilih dengan kaedah rawak berstratum. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan program SPSS versi 7.5. Secara keseluruhannya, responden dalam kajian ini mempunyai tahap kepuasan kerja yang tinggi. Namun begitu, faktor pengalaman individu dalam SISP dan pengalaman organisasi dalam SISP didapati tidak mempengaruhi tahap kepuasan kerja. Hanya tiga faktor yang mempengaruhi tahap kepuasan kerja iaitu faktor pengetahuan dalam IT, penglibatan dalam SISP dan kualiti perancangan. Akhirnya, satu model kepuasan kerja dan prototaip sistem kepuasan telah dihasilkan dari kajian ini.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Strategic planning - Job satisfaction - Malaysia.
Chairman Supervisor:Associate Professor Mohd Hasan Selamat
Call Number:FSKTM 2001 5
Faculty or Institute:Faculty of Computer Science and Information Technology
ID Code:8666
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:09 Dec 2010 10:12
Last Modified:26 Jun 2012 12:09

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 09 Dec 2010 10:12.

View statistics for "Kepuasan Kerja Dalam Perancangan Strategik Sistem Maklumat Di Malaysia "