Keyword Search:


Bookmark and Share

Kajian Kesesuaian Poli(2-Hidroksietil Metakrilat-Ko-Metil Hetakrilat) Sebagai Penyokong Penyekatgerakan Lipase

Mohd. Esa, Norhaizan (1996) Kajian Kesesuaian Poli(2-Hidroksietil Metakrilat-Ko-Metil Hetakrilat) Sebagai Penyokong Penyekatgerakan Lipase. Masters thesis, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
761Kb

Abstract

Lipase (Triasilgli serolester hidrolas e,E.C.3.1.1.3) dari Candida cylindracea di sekat gerak secara penjerapan pada penyokong polimer. Polimer ini di sintesis secara pempolimeran ampaian dua monomer, 2-hidroksietil metakrilat (HEMA) dan metil meta krilat (MMA)pada komposisi yang berbeza l:2, 1:1, 2:1, mol/mol). Etilena glikol dimetakrilat (EGDMA)dan divinil benzena (DVD) pada peratusan yang berbeza (w/w)digunakan sebagai agen rangkai silang. Kesan kandungan awal air dan saiz zarah-zarah polimer (180, 180-350, 350-500pm)terhadap keberkesanan proses sekatgerak dikaji berdasarkan kepada tindak balas hidrolisis dan pengesteran. Poli (HEMA-ko-MMA)pada saiz 180-350pm menunjukkan aktiviti paling tinggi bagi kedua-dua aktiviti hidrolisis dan pengesteran.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Polymers
Subject:Lipase
Chairman Supervisor:Professor Abu Bakar Salleh, PhD
Call Number:FSAS 1996 9
Faculty or Institute:Faculty of Environmental Studies
ID Code:8610
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:03 Dec 2010 12:41
Last Modified:08 May 2012 11:01

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 03 Dec 2010 12:41.

View statistics for "Kajian Kesesuaian Poli(2-Hidroksietil Metakrilat-Ko-Metil Hetakrilat) Sebagai Penyokong Penyekatgerakan Lipase "