Keyword Search:


Bookmark and Share

Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Pegawai Di Jabatan Imigresen Malaysia, Klia

Ismail, Kamaliha (2005) Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Pegawai Di Jabatan Imigresen Malaysia, Klia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1865Kb

Abstract

Kajian ini dijalankan bagi menentukan faMor yang mempenga~hi prestasi ke ja di kalangan pegawai di Jabatan Imigresen, KLIA. Objektii khusus kajian ini ialah I) Menentukan tahap prestasi kerja di kalangan Pegawai lmigresen Malaysia di Jabatan lmigresen Malaysia, KLIA, 2) Menentukan kesignifikanan perkaitan di antara empat faktor terpilih iaitu persekitaran di tempat keja, ganjaran dan pengiktirafan, komitrnen terhadap jabatan, serta pengetahuan dan kemahiran dengan prestasi kerja di kalangan Pegawai lmigresen Malaysia, KLIA, dan 3) Menentukan faktor yang paling berpengaruh terhadap prestasi keja para Pegawai lmigresen Malaysia di Jabatan lmigresen Malaysia, KLIA. Sehubungan dengan itu, soal selidik digunakan untuk mengumpul data kajian. Seramai 169 responden telah dipilih secara rawak mudah bagi mendapatkan hasil kajian ini. Data dianalisis dengan menggunakan perisian komputer iaitu Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) Kajian ini mendapati bahawa 56.2 % daripada responden mempunyai tahap prestasi kerja yang tinggi, 39.6% mempunyai prestasi kerja sederhana dan yang selebihnya (4.2%) mempunyai tahap prestasi kerja rendah. Ini menunjukkan bahawa tahap prestasi kerja di kalangan pegawai di Jabatan lmigresen Malaysia, KLIA adalah tinggi. Kajian ini juga mendapati bahawa terdapat perkaitan secara positif dan signifikan pada aras keertian 0.01 di antara prestasi kerja dengan keempatempat faktor terpilih iaitu faktor persekitaran di tempat kerja (r = .581), faktor ganjaran dan pengiktirafan (r = .498), faktor komitmen terhadap organisasi (r = 567) dan faktor kemahiran dan pengetahuan (r = 524). Dalam pada itu, sebagai sebuah jabatan kerajaan yang menjadi tunggak utama dalam pengendalian segala operasi di KLIA, Sepang, tahap prestasi kerja para Pegawai lmigresen perlulah ditingkatkan bagi memastikan segala kesulitan dan masalah yang dihadapi boleh diatasi dengan cara yang bijak dan berkesan

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Performance.
Subject:Job satisfaction - Malaysia.
Chairman Supervisor:Professor Haji Rahim Bin Md. Sail, PhD
Call Number:FPP 2005 15
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:6450
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:14 May 2010 16:00
Last Modified:27 May 2013 15:29

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 14 May 2010 16:00.

View statistics for "Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Pegawai Di Jabatan Imigresen Malaysia, Klia"