Keyword Search:


Bookmark and Share

Kajian Beberapa Aspek Pengkuturan Kupang (Perna Viridis L.,1758) Di Perairan Sebatu, Melaka

Mohammad Ramli, Mohammad Saufi (2005) Kajian Beberapa Aspek Pengkuturan Kupang (Perna Viridis L.,1758) Di Perairan Sebatu, Melaka. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1516Kb

Abstract

Kajian mengenai perlekatan benih, kepadatan dan pertumbuhan kupang (Perna viridis) sepanjang tahun telah dijalankan di kawasan pengkulturan kupang Sebatu, di perairan Melaka dari bulan Januari sehingga Disember, 2003. Parameter air seperti saliniti, suhu, kandungan oksigen terlamt, ketelusan cahaya, konduktiviti dan kandungan klorofil a menunjukkan terdapat perbezaan bererti pada setiap bulan sepanjang kajian. Kajian mendapati terdapat perbezaan bererti (p<0.05) antara bahan uncang dengan jumlah benih kupang. Bahan tali guni mencatatkan kepadatan benih yang lebih tinggi iaitu 581 * 39 ind./m2, diikuti dengan penggunaan bahan nilon (294 * 22 ind./m2) dan akhir sekali ialah penggunaan bahan plastik (13 1 * 22 ind./m2).Penggunaan rekabentuk uncang 'Punjut' didapati telah mencatatkan perlekatan benih yang tertinggi berbanding uncang 'Pintal' dengan kepadatan masing-masing 1 613 * 152 ind./m2 dan 894 * 262 ind./m2 (min * SD). Kajian jumlah benih kupang bulanan adalah maksimum pada bulan Jun iaitu 14 855 * 956 ind./m2 dan minimum pada bulan Februari dengan nilai 1 363 3t 357 ind./m2. Keputusan menunjukkan terdapat dua waktu puncak pembenihan sepanjang tahun dengan min bulanan 5 394 * 691 ind./m2. Kajian menunjukkan kepadatan benih berbeza pada setiap bulan dan kedalaman (p<0.05). Julat pertumbuhan panjang kupang di Sebatu adalah antara 76.03 - 87.74 mm dalam masa 8 bulan. Kajian menunjukkan bahawa pertumbuhan kupang adalah berbeza (p<0.05) pada semua kedalaman dan bahagian tengah menunjukkan pertumbuhan yang terbaik. Analisa korelasi (Pearson) mendapati pertumbuhan kupang berkait rapat secara positif dengan kepadatan klorofil a (r = 0.626; p < 0.01) dan kandungan oksigen terlarut (r = 0.493; p < 0.01) dan perkaitan secara negatif dengan konduktiviti dengan nilai r 0.716 (p < 0.01

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Perna - Malacca - Case studies
Subject:Mussels - Malacca - Case studies
Chairman Supervisor:Abdul Rahim bin Ismail, PhD
Call Number:FS 2005 38
Faculty or Institute:Faculty of Science
ID Code:6264
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:12 May 2010 12:17
Last Modified:27 May 2013 15:28

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 12 May 2010 12:17.

View statistics for "Kajian Beberapa Aspek Pengkuturan Kupang (Perna Viridis L.,1758) Di Perairan Sebatu, Melaka"