Keyword Search:


Bookmark and Share

Penggunaa Multimedia Dalam Perkamusan di Sekolah Menengah

Siron, Hazim (2005) Penggunaa Multimedia Dalam Perkamusan di Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1685Kb

Abstract

Kajian ini menghuraikan peranan multimedia dalam perkamusan dari sudut makna dan keberkesanan penggunaan kamus berbentuk multimedia dalam pemahaman makna entri kamus yang dipilih. Untuk itu, perisian Kamus Multimedia dibina dengan menggunakan Microsoft Power Point. Kamus Multimedia ini menghuraikan makna entri-entri yang dipilih dengan menggunakan prinsip-prinsip multimedia. Entri-entri dan subentri yang diambil daripada Kamus Dewan edisi 1998, ialah sebanyak 1 17 entri yang dibahagikan kepada kata nama, kata istilah, kata adjektif dan kata kerja. Hasil soal selidik daripada respondan dianalisis, dan dikaitkan dengan teori-teori pembelajaran iaitu Teori Behaviourisme, Teori Fahaman Binaan (Teori Konstruktif), Teori Pemrosesan Maklumat, Teori Neurosains, Teori Kecerdasan Pelbagai., dan Teori Kontekstual. H a d kajian mendapati, dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi yang menerapkan elemen-elemen multimedia seperti video, audio, animasi, grafik, dan teks, kefahaman terhadap entri kamus yang dipilih terutama yang berbentuk abstrak seperti mimik muka, dapat lebih jelas lagi. Penggunaan elemen multimedia, hiperteks,dan boleh terus melayari internet menyebabkan perisian Kamus Multimedia yang dibina ini menjadi lebih menarik dan sesuai dijadikan bahan untuk pembelajaran terutama dalam penggunaan kamus.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Electronic dictionaries
Chairman Supervisor:Professor Madya Noor Aina Dani, PhD
Call Number:FBMK 2005 17
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
ID Code:5877
Deposited By: Nur Izzati Mohd Zaki
Deposited On:05 May 2010 15:57
Last Modified:27 May 2013 15:25

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 05 May 2010 15:57.

View statistics for "Penggunaa Multimedia Dalam Perkamusan di Sekolah Menengah "