Keyword Search:


Bookmark and Share

Forum Alumni Realisasikan Budaya Berilmu Berbakti

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2010) Forum Alumni Realisasikan Budaya Berilmu Berbakti.

[img] PDF
103Kb

Official URL: http://www.upm.edu.my/?kat=1&aktvt=berita&kod=2010...

Abstract

SERDANG, 21 Mei, – Alumni Universiti Putra Malaysia (UPM) merealisasikan budaya berilmu berbakti dengan melahirkan graduan yang berkualiti untuk berbakti dalam pembangunan negara melalui forum sambutan Hari Alumni 21 Mei. Graduan UPM yang terdiri dari pelbagai bidang ilmu ini akan menyumbang bakti mereka ke pelbagai sektor pendapatan negara di samping mengharumkan nama universiti di mata dunia. Mantan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) UPM tahun 1991 – 1999, Prof. Dr. Rahim Md. Sail berkata dulu UPM hanya menyediakan pengajian dalam bidang pertanian sahaja tetapi kini ia berkembang dan menawarkan pelbagai kursus seperti kejuruteraan, teknologi maklumat, pembangunan manusia dan perubatan setanding dengan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang lain.

Item Type:UPM News
ID Code:5582
Deposited By: Rosmieza Mat Jusoh
Deposited On:13 Apr 2010 15:00
Last Modified:27 May 2013 15:23

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 13 Apr 2010 15:00.

View statistics for "Forum Alumni Realisasikan Budaya Berilmu Berbakti"