Keyword Search:


Bookmark and Share

Pemimpin Pelajar UPM-ASEAN Jalin Hubungan

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2010) Pemimpin Pelajar UPM-ASEAN Jalin Hubungan.

[img] PDF
102Kb

Official URL: http://www.upm.edu.my/?kat=1&aktvt=berita&kod=2010...

Abstract

SERDANG, 16 Februari – Pemimpin pelajar Universiti Putra Malaysia (UPM) menjalinkan hubungan dengan pemimpin pelajar dari 5 buah negara ASEAN melalui program First ASEAN Student Convention of Leadership and Integrity (ASLI) di sini. Konvensyen selama empat hari itu yang menghimpunkan seramai 50 pemimpin pelajar dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Kemboja dan Vietnam bertujuan untuk menggalakkan kemahiran insaniah dalam perkongsian pendapat dan pandangan untuk membentuk pemimpin generasi muda menghadapi cabaran dunia yang kritikal dan inovatif.

Item Type:UPM News
ID Code:4632
Deposited By: Muizzudin Kaspol
Deposited On:18 Feb 2010 12:27
Last Modified:27 May 2013 15:17

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 18 Feb 2010 12:27.

View statistics for "Pemimpin Pelajar UPM-ASEAN Jalin Hubungan"