Keyword Search:


Bookmark and Share

Kadar Pengenapan dan Kepekatan Beberapa Logam Berat pada Permukaan Sedimen di Hutan Paya Bakau Bebar, Pahang

B. Y., Kamaruzzaman and Hasrizal, B. S. and Jamil, B. T. (2004) Kadar Pengenapan dan Kepekatan Beberapa Logam Berat pada Permukaan Sedimen di Hutan Paya Bakau Bebar, Pahang. Pertanika Journal of Science & Technology, 12 (1). pp. 81-92. ISSN 0128-7680

[img] PDF
3094Kb

Abstract

Sampel permukaan yang dikutip dari 3 transet (54 stesen pensampelan) di hutan paya bakau Bebar telah diukur kadar pemendapan, ciri-ciri sedimen dan kepekatan beberapa logam. Dalam kajian ini, kadar sedimentasi diukur dengan menggunakan kaedah penunjuk tiruan mendatar di mana purata pemendapan sebanyak 0.52 cm.thn·' telah diperoleh. Min saiz partikel sedimen permukaan didapati beljulat di antara dari pasir halus (5.151/» hingga kelodak halus (6.911/». Min saiz partikel menunjukkan hubungan signifikan (P<0.05) terhadap perubahan musim dengan penurunan nilainya ketika musim monsun. Bagi logam Cr, Cu, Pb dan Zn didapati menunjukkan perubahan mengikut jarak dengan purata kepekatan yang rendah di kawasan muara dan tinggi secara relatif di kawasan yang lebih jauh dari muara.

Item Type:Article
Keyword:Heavy metals, sediment accretion, sediment characteristics
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3669
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:01 Dec 2009 09:02
Last Modified:27 May 2013 15:10

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 01 Dec 2009 09:02.

View statistics for "Kadar Pengenapan dan Kepekatan Beberapa Logam Berat pada Permukaan Sedimen di Hutan Paya Bakau Bebar, Pahang"