Keyword Search:

Penterjemahan atau Penerjemahan: Satu Analisis Korpus Data Berkomputer

Jumingan, Muhammad Fauzi (2006) Penterjemahan atau Penerjemahan: Satu Analisis Korpus Data Berkomputer. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 14 (1). pp. 43-49. ISSN 0128-7702

[img] PDF
1934Kb

Abstract

Leksikal penterjemahan dan penerjemahan sering diguna pakai secara silih berganti. Dari segi semantik, kedua-dua leksikal ini mempunyai makna yang sarna. Tetapi dari segi morfologinya, adakah pembentukan kedua-dua leksikal ini masih sarna atau adakah salah satunya mesti digugurkan? Ada pendapat mengatakan yang leksikal penterjemahan itu merupakan kata pinjaman bahasa Arab yang perlu dikekalkan huruf 't' nya. Pada masa yang sarna, ada pendapat mengatakan bahawa kata pinjaman Arab itu sudah menjadi milik bahasa Melayu lantas huruf 't' nya mesti digugurkan. Justeru, yang manakah yang betul? Oleh sebab itu, makalah ini cuba merungkai masalah tersebut melalui satu analisis korpus data berkomputer yang dibina oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dengan kerjasama Universiti Sains Malaysia (USM). Dalam konteks perkembangan linguistik moden hari ini, penggunaan korpus linguistik sarna yang berbentuk manual atau berkomputer, sudah mula diiktiraf sebagai salah satu data atau sampel linguistik yang sahih dan boleh diguna pakai.

Item Type:Article
Keyword:Korpus data berkomputer, penteJjemahan, peneJjemahan
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3570
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:30 Nov 2009 11:47
Last Modified:27 May 2013 15:09

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 30 Nov 2009 11:47.

View statistics for "Penterjemahan atau Penerjemahan: Satu Analisis Korpus Data Berkomputer"