Keyword Search:

Peranan Media Internet Arab dalam Meningkatkan Kemahiran Mendengar dan Membaca di Kalangan Pelajar Melayu: Suatu Tinjauan

Hassan Azahari, Ab. Rauf (2005) Peranan Media Internet Arab dalam Meningkatkan Kemahiran Mendengar dan Membaca di Kalangan Pelajar Melayu: Suatu Tinjauan. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 13 (1). pp. 83-92. ISSN 0128-7702

[img] PDF
3444Kb

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif mengenai maklumat-maklumat jaring bahasa Arab. Ia menyingkap beberapa laman web utama Arab seperti http://eyoon.fares.net, http:/ /www.sendbad.net/. http://www.alsaha.com/dan beberapa laman web utama yang lain. Di sini, penulis akan membandingkan antara laman-laman web utama ini dari pelbagai aspek kebahasaan dan pemerolehan maklumat. Di samping itu, penulis juga akan memfokuskan kepada dua kemahiran bahasa yang dapat dicapai melalui media internet, iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran membaca. Kedua-dua kemahiran ini dapat dipertingkatkan melalui penggunaan beberapa laman web yang terpilih seperti http://www.islampedia.com/, http://islamway.com/dan selainnya. Penulis yakin, kesemua maklumat yang terdapat dalam makalah ini amat penting dalam mengembangkan pemikiran dan pembelajaran serta pengajaran bahasa Arab di negara ini selari dengan perkembangan multimedia di era globalisasi ini.

Item Type:Article
Keyword:Media internet, laman web, aspek kebahasaan, kemahiran mendengar dan membaca, multimedia
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3503
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:30 Nov 2009 08:37
Last Modified:27 May 2013 15:09

Repository Staff Only: Edit item detail