Keyword Search:

Keupayaan Usahawan Bumiputera Melaksanakan Kemahiran Keusahawanan: Satu Kajian Kes

Lope Pihie, Zaidatol Akmaliah and Elias, Habibah (2004) Keupayaan Usahawan Bumiputera Melaksanakan Kemahiran Keusahawanan: Satu Kajian Kes. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 12 (1). pp. 61-70. ISSN 0128-7702

[img] PDF
5Mb

Abstract

Kajian ini bertujuan memnjau persepsi usahawan Bumiputera terhadap keupayaan mereka melaksanakan kemahiran keusahawanan. Kajian ini berbentuk kajian kes ke atas 72 usahawan yang dipilih secara rawak daripada senarai ahli berdaftar dengan Dewan Perniagaan Melayu. Data dikumpul dengan menggunakan soal selidik. Usahawan bumiputera mempunyai keupayaan yang tinggi berkaitan dengan kemahiran membentuk hubungan manusia yang baik, dan menentukan keperluan pelanggan. Secara amnya usahawan bumiputera berkeupayaan sederhana tinggi dalam aspek mengendalikan kemahiran pengurusan. Walau bagaimanapun, lebih daripada 50% usahawan mempunyai persepsi bahawa mereka mempunyai keupayaan 'rendah' ke 'sederhana' untuk melaksanakan kemahiran yang spesifik berkaitan dengan kewangan dan pemasaran. Mereka tidak melihat kemahiran berkaitan dengan pemasaran sebagai kemahiran yang paling penting. Kajian ini merumuskan pengalaman usahawan tidak begitu membantu mereka menimba lebih banyak ilmu pengetahuan dalam melaksanakan aktiviti rutin dalam bidang tersebut. Cadangan telah dibuat untuk menggalakkan usahawan menukar sikap supaya lebih bersedia mengikuti program latihan keusahawanan yang releven untuk mengemas kini ilmu pengetahuan dalam menjalankan perniagaan. Agensi yang memberi latihan keusahawanan sepatutnya menggunakan strategi berbentuk pengalaman supaya menjadi lebih berkesan.

Item Type:Article
Keyword:Usahawan Bumiputera, kemahiran keusahawanan, kewangan, pemasaran, pengalaman
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3454
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:26 Nov 2009 11:31
Last Modified:27 May 2013 15:08

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 26 Nov 2009 11:31.

View statistics for "Keupayaan Usahawan Bumiputera Melaksanakan Kemahiran Keusahawanan: Satu Kajian Kes"