Keyword Search:

Tahap Tekanan Akademik dan Kerisauan Pelajar Mempelajari Komponen Teras Kemahiran Hidup

Mahyudin, Rahil and Lope Pihie, Zaidatol Akmaliah and Yaacob, Noran Fauziah (2001) Tahap Tekanan Akademik dan Kerisauan Pelajar Mempelajari Komponen Teras Kemahiran Hidup. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 9 (2). pp. 87-93. ISSN 0128-7702

[img] PDF
1953Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap tekanan dan kerisauan pelajar dalam rnempelajari komponen teras mata pelajaran Kemahiran Hidup. Seramai 146 responden menjadi subjek kajian. Kebanyakannya atau 76.7% rnerupakan pelajar sekolah menengah, selebihnya rnerupakan pelajar pendidikan guru dalam bidang pendidikan vokasional. Stres diukur dengan menggunakan item yang telah dibentuk sendiri oleh pengkaji dengan nilai alpha 0.68. Pelajar didapati paling stres apabila merasa bersalah kerana gagal mencapai apa yang diharapkan, dan merasa resah apabila menunggu keputusan ujian Kemahiran Hidup. Beberapa dapatan berbentuk kualitatif berkaitan dengan faktor yang menyebabkan stres dan kerisauan dibincangkan. Penyelidik telah menyenaraikan beberapa cadangan yang praktikal untuk menangani tekanan akademik pelajar Kemahiran Hidup. Proses pengajaran-pembelajaran komponen Kemahiran Manipulatif dan Perdagangan dan Keusahawanan perlu diperbaiki untuk mengurangkan stres pelajar.

Item Type:Article
Keyword:Kemahiran Hidup, Kemahiran Manipulatif, stres, komponen teras
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3346
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:25 Nov 2009 14:43
Last Modified:27 May 2013 15:07

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 25 Nov 2009 14:43.

View statistics for "Tahap Tekanan Akademik dan Kerisauan Pelajar Mempelajari Komponen Teras Kemahiran Hidup"