Keyword Search:


Bookmark and Share

Penilaian sumber & harta tanah hutan

Mar Iman, Abdul Hamid and Othman, Mohd Shahwahid (2005) Penilaian sumber & harta tanah hutan. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. ISBN 9835203776 . (Call Number: SD551 A136)

Full text not available from this repository.

Abstract

Buku in mengetengahkan sebuah karya yang digarap dengan menggabungkan konsep dan kaedah penilaian hutan sebagai sumber alam dan ahrta tanah. Penilaian huatan sebagai seumber alam diasaskan keoada ekonomi, manakala penilaian hutan sebagai harta tanah diasaskankepada kaedah kewangan. Pengabungan ini dilakukan bagi memenuhi keperluan kerana ekonomi sumber hutan dengan penilaian harta tanah hutan. Penilaian kaedah ekonomi lebih menumpukan kepada penilaian bagi barangan dan perkhidmatan alam sama ada mempunyai pasaran atau tidak. Persoalannya, sumber alam boleh bersifat 'Tangible' atau ' Intangible'. Justeru, cabaran uatama penilaian ekonomi sumber hutan ialah meletak atau menetapkan harga bagi barangan 'intangible' tersebut. Penilaian harta tanah hutan pula memfokuis penilaian kepada aspek kewangan terhadap barangan alam yang lebih terhad, terutamanya barangan pasar seperti kayu kayan, bagi tujuan membuat keputusan yang melibatkan individu oranag tau firma secara persendirian, manakala harta tanah hutan lebih berkait dengan barangan yang bersifat 'tangible' dan dijual beli di pasaran. Dengan isu pengurusan eksploitasi sumber perhutanan yang menjadi semakin rumit, penilaian hutan sebagai sumber alam dan penilaian hutan sebagai harta tanah perlu dipelajari secara bersepadu. Buku ini membincankan keperluan kurikulum penilaian perhutanan di peringkat institusi pengajian tinggi.

Item Type:Book
Keyword:Forests; Forest products; Valuation
Call Number:SD551 A136
Faculty or Institute:Faculty of Economics and Management
Publisher:Penerbit Universiti Teknologi Malaysia
ID Code:32965
Deposited By: Muhamad Syamil Hamidon
Deposited On:21 Sep 2015 12:22
Last Modified:21 Sep 2015 12:22

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 21 Sep 2015 12:22.

View statistics for "Penilaian sumber & harta tanah hutan"