Keyword Search:

Perubahan Produktiviti dan Kecekapan Teknikal Industri Perkilangan Elektrikal dan Elektronik di Malaysia

Radam, Alias and Abu Mansor, Sazali and Adnan, Sarah Salwa (1999) Perubahan Produktiviti dan Kecekapan Teknikal Industri Perkilangan Elektrikal dan Elektronik di Malaysia. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 7 (2). pp. 79-89. ISSN 0128-7702

[img] PDF
4Mb

Abstract

Kajian mengenai produktiviti terus menarik minat para penyelidik memandangkan kepentingan sumbangan produktiviti ke atas pertumbuhan ekonomi. Kajian mengenainya bukan sahaja menekankan kepada teknik-teknik pengukuran tetapi juga menumpukan kepada komposisi produktiviti. Pemahaman mengenai komponen-komponen yang terkandung dalam produktiviti dapat membantu penggubal dasar mengenal pasti punca ketidakcekapan sesebuah industri. MeJalui penggunaan indeks Malmquist dan pendekatan DEA, kajian ini bertujuan mengukur produktiviti bagi sektor elekrikal dan elektronik (E&E). Melalui keadah ini, produktiviti dapat dipecahkan kepada dua komponen iaitu perubahan teknikal dan perubahan kecekapan. Produktiviti bagi sektor E&E telah mengalami pertumbuhan yang menggalakkan melalui sumbangan peningkatan dalam kecekapan dan perubahan teknikal.

Item Type:Article
Keyword:produktiviti, pertubuhan ekonomi, teknik-teknik dan komposisi produktiviti, indeks malmquist, DEA
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3247
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:25 Nov 2009 08:54
Last Modified:27 May 2013 15:06

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 25 Nov 2009 08:54.

View statistics for "Perubahan Produktiviti dan Kecekapan Teknikal Industri Perkilangan Elektrikal dan Elektronik di Malaysia"