Keyword Search:


Bookmark and Share

Mukhtasar pertumbuhan Bahasa Arab, dialeknya dan ilmu-ilmunya

Abd Rahman, Muhammad Zaki and Mezah, Che Radiah (2011) Mukhtasar pertumbuhan Bahasa Arab, dialeknya dan ilmu-ilmunya. Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. ISBN 9789673442423.

[img] PDF (Book cover)
28Kb

Abstract

Buku ini cuba menjelaskan sejarah pertumbuhan bahasa Arab sejak zaman awalnya, dialek Arab yang wujud di dunia Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam serta perkaitan rapat antara qira’at al-Qur’an al-Karim dengan dialek Arab yang pelbagai. Ia juga menyentuh perkembangan ilmu nahu dan balaghah Arab serta tokoh tersohor yang telah menyumbang jasa yang besar dalam pertumbuhan kedua-dua ilmu tersebut. Di samping itu, buku ini juga membicarakan usaha sarjana linguistik Arab dalam bidang leksikografi yang menghasilkan pelbagai kaedah penyusunan kamus, manakala dalam bidang semantik pula dipaparkan pendapat ulama Arab silam dan pendapat moden yang dikemukakan oleh sarjana Barat.

Item Type:Book
Keyword:Arabic language; Arabic dialect
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
Publisher:Penerbit Universiti Putra Malaysia
ID Code:32418
Deposited By: Muhamad Syamil Hamidon
Deposited On:26 Nov 2014 14:54
Last Modified:28 Jan 2015 11:53

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 26 Nov 2014 14:54.

View statistics for "Mukhtasar pertumbuhan Bahasa Arab, dialeknya dan ilmu-ilmunya"