Keyword Search:

Latihan Sebagai Strategi Pembangunan Mampan: Satu Kajian Kes

Muhamad, Mazanah and Teh, Saidin (1998) Latihan Sebagai Strategi Pembangunan Mampan: Satu Kajian Kes. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 6 (1). pp. 51-61. ISSN 0128-7702

[img] PDF
4Mb

Abstract

Sikap, pengetahuan dan kemahiran yang bersesuaian diperlukan bagi membolehkan seseorang membangun sesebuah komuniti dan seterusnya mengekalkan pembangunan tersebut. Di Perlok, sebuah kampung di bawah Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu Pahang Barat, keperluan ini cuba dipenuhi oJeh agensi kerajaan melalui pelbagai program latihan yang merangkumi kedua-dua aspek: pertanian dan bukan pertanian. Penduduk tempatan menyambut baik usaha ini dengan menyertainya dan memanfaatkan apa yang mereka pelajari. Ke arah kesejahteraan hidup yang seimbang dan berkekalan, penduduk masih tenls ingin belajar perkara berhubung dengan pembangunan diri dan masyarakat, di samping teknik dan pengurusan ladang.

Item Type:Article
Keyword:Latihan, pengembangan, penyertaan, pembangunan luar bandar, pembangunan mampan
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3202
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:24 Nov 2009 14:38
Last Modified:27 May 2013 15:06

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 24 Nov 2009 14:38.

View statistics for "Latihan Sebagai Strategi Pembangunan Mampan: Satu Kajian Kes"