Keyword Search:


Bookmark and Share

Keberkesanan Latihan: Pengalaman Sebuah Agensi Pengembangan di Malaysia

Abdul Yazid, Nor Mohd Zulkarnain and Muhamad, Mazanah (1998) Keberkesanan Latihan: Pengalaman Sebuah Agensi Pengembangan di Malaysia. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 6 (2). pp. 81-90. ISSN 0128-7702

[img] PDF
4Mb

Abstract

Objektif umum kajian ini ialah untuk mengenal pasti perkara yang membantu meningkatkan keberkesanan latihan. Secara terperinci kajian kualitatif ini bertujuan untuk mendapat pandangan peserta terhadap keberkesanan Kursus Kejurulatihan APM* dan mengenal pasti perkara yang membantu meningkatkan keberkesanan latihan dari perspektif peserta kursus tersebut. Penyelidik telah menemu duga secara terperinci sepuluh informan. Kajian ini menunjukkan, dari perspektif peserta, bahawa: (1) Kursus Kejurulatihan APM mencapai tahap keberkesanan yang membanggakan; (2) lapan perkara membantu meningkatkan keberkesanan latihan, iaitu kejelasan objektif, motivasi, penyediaan dan penyusunan pengalaman pembelajaran yang bersesuaian, bimbingan dan maklum balas, pemindahan pembelajaran, susulan dan maklum balas, kesesuaian tempat latihan, serta sokongan daripada pihak pengurusan organisasi; (3) pihak pengurusan APM memainkan peranan penting sebelum, semasa dan selepas kursus dalam menjayakan kursus yang dianjurkan; dan (4) ketiga-tiga rakan kongsi utama iaitu peserta, fasilitator, dan pihak pengurusan APM, membantu meningkatkan keberkesanan latihan.

Item Type:Article
Keyword:keberkesanan latihan, pembelajaran, pengalaman pembelajaran, maklum balas, pemindahan pembelajaran, rakan kongsi latihan, penyelidikan kualitatif.
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3196
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:24 Nov 2009 14:27
Last Modified:27 May 2013 15:06

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 24 Nov 2009 14:27.

View statistics for "Keberkesanan Latihan: Pengalaman Sebuah Agensi Pengembangan di Malaysia"