Keyword Search:


Bookmark and Share

The influence of Giberellic acid on the growth of Panicum maximum Jacq. grown under two levels of Nitrogen

Raja Harun, Raja Muhammad (1980) The influence of Giberellic acid on the growth of Panicum maximum Jacq. grown under two levels of Nitrogen. Pertanika, 3 (1). pp. 61-63.

[img] PDF
1333Kb

Abstract

Satu percubaan telah dijalankan untuk memerhati pengaruh tiga paras (0, 50 dan 100 bahagian sejuta) asid giberelik (GA) da.n dua paras (200 dan 400 kg ha-I ) baja Nitrogen (N) ke atas has·a dan pengeluaran anak rumput Guinea (Panicum maximum) di dalam keadaan tropika selama tiga kali pemotongan. Keputusan yang telah didapati ialah hasil dan pengeluaran anak bertambah dengan bertambahnya N manakala GA tidak mempengaruhi hasillpokok dan mengurangkan, dengan bererti, bilangan anaklpokok menyebabkan hasillanak bertambah bagi pokok yang dirawatkan dengan GA. Percubaan oleh Whitney et al (1973) menunjukkan bahawa GA boleh digunakan untuk menambahkan hasil herba bagi Digitaria decumbens dan Pennisetum clandestinum jika rawatan dibuat dimusim sejuk; tetapi pengaruh GA ke atas pengeluaran herba tidak ketara apabila rawatan dibuat di dalam keadaan tropika seperti di Cuba (Herrera dan Suarez, 1975) dan jua seperti di dalam percubaan ini. Adalah didapati bahawa pokok yang dirawatkan dengan GA adalah lebih tinggi dan aturan daun dibatangnya lebih jarak membolehkan lebih banyak cahaya menembusi rumpun rumput. Oleh itu adalah dicadangkan di sini bahawa pokok yang dirawatkan dengan GA boleh ditanam dengan lebih rapat untuk menambahkan hasil herbalyunit kawasan.

Item Type:Article
ID Code:2073
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:10 Nov 2009 09:43
Last Modified:27 May 2013 14:58

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 10 Nov 2009 09:43.

View statistics for "The influence of Giberellic acid on the growth of Panicum maximum Jacq. grown under two levels of Nitrogen"