Keyword Search:


Bookmark and Share

ATCi 2009 Mantapkan Sains Teknologi Maju

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2009) ATCi 2009 Mantapkan Sains Teknologi Maju.

[img] PDF
127Kb

Official URL: http://www.upm.edu.my/?kat=1&aktvt=berita&kod=2009...

Abstract

SERDANG, 3 Nov – Kongres Teknologi Maju 2009 (ATCi 2009) akan menjadi platform untuk ahli profesional, ahli-ahli akademik, penyelidik dan usahawan untuk bertukar-tukar pandangan, penemuan, idea dan inspirasi dalam bidang sains dan teknologi maju. Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa Universiti Putra Malaysia, Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris berkata kongres tersebut yang menghimpunkan penceramah dan peserta dari UPM dan pihak luar akan menekankan pendekatan pelbagai disiplin yang menggabungkan sains fizikal, kejuruteraan dan teknologi maklumat.

Item Type:UPM News
ID Code:1992
Deposited By: Muizzudin Kaspol
Deposited On:09 Nov 2009 09:01
Last Modified:27 May 2013 14:58

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 09 Nov 2009 09:01.

View statistics for "ATCi 2009 Mantapkan Sains Teknologi Maju"