Keyword Search:


Bookmark and Share

Inovasi UPM terpilih dalam Malaysian Innovators

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2012) Inovasi UPM terpilih dalam Malaysian Innovators.

[img] PDF
67Kb

Official URL: http://www.upm.edu.my/berita/details/inovasiupmter...

Abstract

KUALA LUMPUR, 7 Mac – Penyelidikan vaksin Newcastle Disease Vaccine (NDV4-UPM Vaccine) Universiti Putra Malaysia (UPM) terpilih dimuatkan dalam buku ‘Malaysian Innovators- Everyone can Innovate’ baru-baru ini. Inovasi UPM itu ialah penyelidikan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa), UPM Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris dan Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latif Ibrahim. Sebelum ini, Prof. Datin Paduka Dr. Aini telah menerima Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk di Anugerah Akademik Negara (AAN) 2010 pada Oktober lepas. Buku terbitan kedua oleh Malaysia Productivity Corporation (MPC) dan Malaysia Association of Creativity & Innovation (MARCI) merakamkan usaha inovatif daripada perintis perusahan, penyelidik dan belia untuk menunjukkan produk inovatif Malaysia boleh dipasarkan ke peringkat antarabangsa.

Item Type:UPM News
Faculty or Institute:Universiti Putra Malaysia
ID Code:18755
Deposited By: Norhaliza Zainal
Deposited On:15 Mar 2012 11:09
Last Modified:27 May 2013 16:00

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 15 Mar 2012 11:09.

View statistics for " Inovasi UPM terpilih dalam Malaysian Innovators"