Keyword Search:


Bookmark and Share

Tinjauan terhadap pelaksanaan Kem Bestari Solat.

Suhid, Asmawati and Abdul Mutalib, Lukman (2009) Tinjauan terhadap pelaksanaan Kem Bestari Solat. Journal of Islamic and Arabic Education, 1 (1). pp. 15-28. ISSN 1985-6236

Full text not available from this repository.

Abstract

Matlamat utama pendidikan Islam ialah pemantapan aqidah murid. Malah, Falsafah Pendidikan Islam sendiri adalah berteraskan kepada ketauhidan kepada Allah S.W.T. Justeru, usaha ke arah memantap dan memelihara aqidah murid dapat dilihat dalam kurikulum dan aktiviti kokurikulum pendidikan Islam. Antara aspek yang diberi penekanan dalam sistem pendidikan Islam ialah amalan solat dalam kalangan murid. Solat merupakan asas atau tiang agama dan mengamalkannya merupakan ketundukan dan kepatuhan seseorang muslim kepada Allah S.W.T. Pengenalan aktiviti Kem Bestari Solat menerusi Program j-QAF merupakan suatu pendekatan terkini yang berhasrat mendidik dan menggalakkan murid mengamalkan solat dalam kehidupan seharian mereka. Oleh kerana Kem Bestari Solat agak baru diperkenalkan, maka satu kajian bagi mengenal pasti keberkesanan pelaksanaannya telah dijalankan. Seramai 309 orang guru j-QAF di Selangor telah terlibat dalam kajian ini. Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan program Statistical Package For The Social Science (SPSS). Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa muridmurid minat untuk mengikuti Kem Bestari Solat. Selain membincangkan dapatan kajian, penulis menghalusi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan aktiviti Kem Bestari Solat dan seterusnya beberapa cadangan turut diketengahkan.

Item Type:Article
Keyword:j-QAF; Smart Prayer Camp; Aqidah; Islamic Education.
Subject:Islamic education.
Subject:Islamic religious education of children.
Subject:Islam - Study and teaching.
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:17428
Deposited By: Emelda Mohd Hamid
Deposited On:15 May 2012 09:45
Last Modified:15 May 2012 09:45

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 15 May 2012 09:45.

View statistics for "Tinjauan terhadap pelaksanaan Kem Bestari Solat."