Keyword Search:


Bookmark and Share

Penyesuaian dalam kalangan pelajar baharu di Universiti.

Abdullah, Maria Chong and Elias, Habibah and Mahyuddin, Rahil and Uli, Jegak (2009) Penyesuaian dalam kalangan pelajar baharu di Universiti. Malaysian Education Deans' Council Journal, 3 ( ). pp. 1-20. ISSN 1511-8959

[img] PDF (Abstract)
83Kb

Official URL: http://medc.com.my/v2/volume/

Abstract

Penyesuaian dalam kalangan pelajar baharu di universiti memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan mereka di universiti. Kajian lalu menunjukkan salah satu punca pelajar gagal menyempurnakan pengajian mereka adalah disebabkan oleh masalah penyesuaian. Pelajar ini didapati tidak dapat menangani pelbagai cabaran dan tuntutan di kampus lalu mengalami pelbagai masalah penyesuaian sehingga ada di antara mereka yang gagal meneruskan pengajian ke semester yang seterusnya. Penyesuaian di universiti merangkumi empat dimensi iaitu: penyesuaian akademik, penyesuaian sosial, penyesuaian peribadi-emosi, dan dimensi komitmen matlamat/perapatan institusi. Keempat-empat dimensi penyesuaian ini dapat diukur dengan menggunakan Soal Selidik Penyesuaian Pelajar di Universiti yang dibina oleh Baker dan Siryk (1999). Keupayaan menyesuaiankan diri di kampus mempunyai hubungan dengan keupayaan psikososial yang dimiliki oleh pelajar. Antara keupayaan psikososial yang mempunyai impak yang positif dan penting ke atas penyesuaian pelajar ialah kecerdasan emosi, daya tindak, dan sokongan sosial. Ketiga-tiga keupayaan psikososial ini didapati memainkan peranan yang penting dalam membantu pelajar melaksanakan penyesuaian di universiti. Justeru, pihak universiti harus mengambil langkah yang proaktif untuk memupuk keupayaan kecerdasan emosi, daya tindak, dan sokongan sosial dalam kalangan pelajar baharu untuk meningkatkan tahap penyesuaian mereka.

Item Type:Article
Keyword:Adjustment; Students; University.
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
Publisher:Malaysian Education Deans' Council
ID Code:16100
Deposited By: Emelda Mohd Hamid
Deposited On:05 Mar 2014 16:12
Last Modified:25 Nov 2015 15:38

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 05 Mar 2014 16:12.

View statistics for "Penyesuaian dalam kalangan pelajar baharu di Universiti."