Keyword Search:

UPM-Sulotion Engineering Hasil Minyak Sayuran Berasas Bio

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2009) UPM-Sulotion Engineering Hasil Minyak Sayuran Berasas Bio.

[img] PDF
124Kb

Official URL: http://www.upm.edu.my/?kat=1&aktvt=berita&kod=2009...

Abstract

SERDANG, 2 Mac – Universiti Putra Malaysia (UPM) menjalinkan kerjasama dengan Solution Engineering Holdings Bhd. (SEH) dalam merekabentuk dan mengeluarkan ‘pilot plant’ bernilai RM4 juta (USD1.1 juta) yang berkebolehan menghasilkan minyak sayuran berasaskan bio di Puchong, Malaysia.

Item Type:UPM News
ID Code:1423
Deposited By: Yusfauhannum Mohd Yunus
Deposited On:02 Sep 2009 06:15
Last Modified:27 May 2013 06:55

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 02 Sep 2009 06:15.

View statistics for "UPM-Sulotion Engineering Hasil Minyak Sayuran Berasas Bio"