Keyword Search:


Bookmark and Share

UPM Cipta Perisian Sistem Untuk Pesawah Padi

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2009) UPM Cipta Perisian Sistem Untuk Pesawah Padi.

[img] PDF
133Kb

Official URL: http://www.upm.edu.my/?kat=1&aktvt=berita&kod=2009...

Abstract

SERDANG, 24 Feb – Kumpulan Penyelidikan dan Pembangunan Kejuruteraan Perladangan Persis (PREFERD) Universiti Putra Malaysia (UPM) berjaya mencipta perisian Sistem Sokongan Keputusan Spatial (SDSS) dikenali Paddy-GIS yang merupakan peralatan bagi membantu pelaksanaan perladangan persis padi.

Item Type:UPM News
ID Code:1417
Deposited By: Yusfauhannum Mohd Yunus
Deposited On:02 Sep 2009 10:39
Last Modified:27 May 2013 14:54

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 02 Sep 2009 10:39.

View statistics for "UPM Cipta Perisian Sistem Untuk Pesawah Padi"