Keyword Search:


Bookmark and Share

UPM Agih Wang Zakat Kepada Pelajar

Universiti Putra Malaysia, Bahagian Komunikasi Korporat (2009) UPM Agih Wang Zakat Kepada Pelajar.

[img] PDF
133Kb

Official URL: http://www.upm.edu.my/?kat=1&aktvt=berita&kod=2009...

Abstract

SERDANG, 6 Julai - Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Putra Malaysia telah mengagihkan Geran Bantuan Zakat sebanyak RM51,000 kepada 17 kolej di UPM dalam Majlis Bersama Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) sempena Minggu Perkasa Putra (Minggu Suai Kenal Pelajar Baharu) Semester Pertama Sesi 2009/ 2010 baru-baru ini.

Item Type:UPM News
ID Code:1336
Deposited By: Yusfauhannum Mohd Yunus
Deposited On:28 Aug 2009 10:46
Last Modified:27 May 2013 14:54

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 28 Aug 2009 10:46.

View statistics for "UPM Agih Wang Zakat Kepada Pelajar"