Keyword Search:


Bookmark and Share

Pembangunan Sistem Interaktif Untuk Pengcaman Pokok Pinggiran Jalan Di Semenanjung Malaysia

Mohamad Taram, Emran @ Zahrin (2001) Pembangunan Sistem Interaktif Untuk Pengcaman Pokok Pinggiran Jalan Di Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
719Kb

Abstract

Proses pengcaman spesis merupakan asas kepada sistem pengurusan pokok. Dengan mengenali spesis secara terperinci menjadikan sistem pengurusan lebih ekonomik dan sesuatu tindakan yang diambil adalah lebih tepat. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyediakan ruang kepada pelbagai bidang untuk memanfaatkannya. Justeru itu Tree Easy Identification System (TreEZ) telah dibina sebagai sebuah aplikasi khusus untuk pengcaman pokok pinggiran jalan. Data 30 spesis pokok pinggiran jalan terpilih telah dimasukkan ke dalam sistem perisian. TreEZ memberikan alternatif kepada pengguna melalui penyediaan tiga kaedah pengcaman spesis iaitu secara Kekunci Taksonomi , Moriologi dan Nomenkletur. Setiap satu kaedah menyediakan aliran sistem pencarian yang berlainan, tetapi mencapai modul akhir yang serupa. Maklumat akhir spesis dipaparkan dalam bentuk teks penerangan dan gambar foto sifat vegetatif utama spesis berkenaan. Penekanan pendekatan interaktif dalam TreEZ menjadikannya mudah untuk dikendalikan oleh pengguna yang pelbagai . Kehadiran TreEZ berpotensi sebagai penyelesai kepada beberapa masalah utama dalam sistem pengcaman konvensional dan diharap akan menjadi perintis kepada kajian yang berkaitan di masa hadapan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:System design - Semenanjung Malaysia
Chairman Supervisor:Prof. Madya Dr. Mustafa Kamal Bin Mohd. Shariff
Call Number:FRSB 2001 2
Faculty or Institute:Faculty of Design and Architecture
ID Code:11949
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:19 Jul 2011 11:20
Last Modified:19 Jul 2011 11:20

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 19 Jul 2011 11:20.

View statistics for "Pembangunan Sistem Interaktif Untuk Pengcaman Pokok Pinggiran Jalan Di Semenanjung Malaysia "