Keyword Search:


Bookmark and Share

Kesan Hipokolesterolemik Buah-Buahan Tempatan Dalam Mengurangkan Risiko Penyakit Kardiovaskular

Lamun@Jailani, Fadhilah (2003) Kesan Hipokolesterolemik Buah-Buahan Tempatan Dalam Mengurangkan Risiko Penyakit Kardiovaskular. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1159Kb

Abstract

Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran lebih daripada lima hidangan sehari dicadangkan oleh American Heart Association berdasarkan kandungan mikronutrien, antioksidan, fitokimia dan fiber diet yang terdapat di dalamnya. Kajian-kajian lepas telah membuktikan pengambilan buah-buahan mempunyai perkaitan songsang dengan kejadian penyakit kronik terutarnanya penyakit kardiovaskular. Objektif utarna kajian ini adalah untuk menganalisis komposisi nutrien dan aktiviti antioksidan serta mengkaji potensi hipokolesterolemik buah-buahan tempatan iaitu jambu batu (Psidium guajava L.), betik (Carica papaya L.) dan nenas (Ananas comosus L.) dalam mengurangkan faktor risiko penyakit kardiovaskular secara in vivo dan klinikal. Sebanyak 81 ekor tikus Sprague Dawley jantan telah dibahagikan sarna banyak kepada sembilan kumpulan dalarn kajian in vivo. Pada minggu pertarna kajian lapan daripada sembilan kumpulan tersebut telah diaruh hiperkolesterolemia dengan menarnbah 1 % kolesterol dan 0. 1 % asid kolik dalam diet masing-masing. Kumpulan tikus yang tidak diaruh hiperkolesterolemia dijadikan sebagai kumpulan kawalan normal dan satu kumpulan tikus yang telah diaruh dijadikan sebagai kumpulan kawalan heperkolesterolemik.

Item Type:Thesis (Masters)
Chairman Supervisor:Rokiah Mohd Yusof, PhD
Call Number:FPSK(M) 2003 13
Faculty or Institute:Faculty of Medicine and Health Science
ID Code:11259
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:18 Jul 2011 10:22
Last Modified:08 Aug 2011 12:54

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 18 Jul 2011 10:22.

View statistics for "Kesan Hipokolesterolemik Buah-Buahan Tempatan Dalam Mengurangkan Risiko Penyakit Kardiovaskular "