Keyword Search:


Bookmark and Share

Persekitaran Dan Serangan Asma Di Kalangan Kanak-Kanak Di Kuala Lumpur Dan Terengganu

Jalaludin, Juliana (1998) Persekitaran Dan Serangan Asma Di Kalangan Kanak-Kanak Di Kuala Lumpur Dan Terengganu. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1025Kb

Abstract

Satu kajian perbandingan yang melibatkan kanak-kanak asma di kawasan Kuala Lumpur (tercemar) dan Terengganu (kurang tercemar) telah dijalankan. Melalui persampelan bertujuan seramai 163 orang kanak-kanak asma di Kuala Lumpur dan 38 orang kanak-kanak asma di Terengganu telah dipilih dalam kajian. Objektif kajian adalah mengkaji pengaruh faktor-faktor persekitaran kediaman dan udara ambien ke atas kekerapan serangan di kalangan kanakkanak asma di Kuala Lumpur dan Terengganu. Kajian berbentuk epidemiologi prospektif ini telah dijalankan dari 26 Jun sehingga 23 November 1 9 96. Borang soal-selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat latarbelakang sosioekonomi, sejarah dan tahap penyakit, manakala kad diari pula digunakan untuk mendapatkan maklumat serangan asma harian. Data kualiti udara di kawasan Kuala Lumpur diperolehi dari Jabatan Alam Sekitar, Kuala Lumpur dan stesyennya terletak di Dewan Bandaraya.

Item Type:Thesis (Masters)
Chairman Supervisor:Dr. Zailina Hashim
Call Number:FPSK(M) 1998 2
Faculty or Institute:Faculty of Medicine and Health Science
ID Code:11194
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:18 Jul 2011 14:42
Last Modified:08 Aug 2011 13:20

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 18 Jul 2011 14:42.

View statistics for "Persekitaran Dan Serangan Asma Di Kalangan Kanak-Kanak Di Kuala Lumpur Dan Terengganu "