Keyword Search:


Bookmark and Share

Eksekutif Wanita Melayu Dan Pekerjaan Di Sektor Korporat: Satu Analisis Konflik Peranan

Jais, Mohd Noor (1996) Eksekutif Wanita Melayu Dan Pekerjaan Di Sektor Korporat: Satu Analisis Konflik Peranan. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
728Kb

Abstract

Projek ini adalah satu kajian awalan untuk melihat bagaimana golongan eksekutif wanita Melayu yang bekerja di sektor korporat, dapat mengimbangi peranan mereka di dalam rumahtangga dan di tempat kerja yang dilihat dari sudut analisis konflik peranan. Tumpuan kajian ini khusus kepada eksekutif wanita Melayu yang bekerja di sektor korporat sahaja. Responden dalam kajian ini adalah terdiri lebih daripada 100 orang eksekutif wanita Melayu yang berkerja di sektor korporat, mereka memegang jawatan sebagai eksekutif dan pengurus dalarn bidang-bidang pentadbiran, pengurusan, kejuruteraan, kewangan, perakaunan, pemasaran, latihan, senibena, komputer, undang-undang, pustakawan dan lain-lain. Kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengumpul data-data dan maklumat adalah melalui borang soalselidik, yang diisi sendiri oleh responden.

Item Type:Project Report
Chairman Supervisor:Prof. Madya Dr.Hj. Azahari bin Ismail
Call Number:FPP/L 1996 2
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:11144
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:18 Jul 2011 16:29
Last Modified:26 Aug 2011 09:12

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 18 Jul 2011 16:29.

View statistics for "Eksekutif Wanita Melayu Dan Pekerjaan Di Sektor Korporat: Satu Analisis Konflik Peranan "