Keyword Search:


Bookmark and Share

Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (Tqm) Di Beberapa Agensi Kerajaan

Hj.Jantan, Yakcob (1995) Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (Tqm) Di Beberapa Agensi Kerajaan. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
839Kb

Abstract

Kajian ini dibuat dengan tujuan untuk memahami kaedah pelaksanaan TQM di beberapa agensi kerajaan daripada perspektif penyelaras TQM. Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk mengetahui : ( l ) cara pelaksanaan TQM dan (2) ciri yang membawa kejayaan pelaksanaan TQM di agensi-agensi berkenaan. Kajian ini dijalankan ke atas enam buah agensi kerajaan yang menjadi calon Anugerah Kualiti Perdana Menteri tahun 1993 . Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif di mana data dikutip melalui temuduga tidak berstruktur. Selain daripada temuduga, dokumen yang mengandungi maklumat tentang TQM juga dikutip daripada informan dan dijadikan sebagai sumber data. Data dianalisis melalui proses membentuk kategori, mengekodkan data, mengkategori data dan melaporkan hasil temuan. Kajian ini menunjukkan perkara-perkara berikut dilakukan dalam pelaksanaan TQM: ( 1 ) menjalankan aktiviti penambahbaikan kualiti, (2) mewujudkan polisi kualiti, (3) membentuk struktur kualiti, (4) memberi latihan kepada setiap peringkat kakitangan tentang TQM, (5) mengawas aktiviti penambahbaikan kualiti dan kumpulan kualiti, (6) mengambil strategi baru dan (7) mengguna khidmat perunding dalam beberapa bidang tertentu terutama dalam bidang latihan.

Item Type:Project Report
Chairman Supervisor:Dr. Hajah Mazanah Muhamad, PhD
Call Number:FPP/L 1995 10
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:11141
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:18 Jul 2011 16:33
Last Modified:09 Aug 2011 08:46

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 18 Jul 2011 16:33.

View statistics for "Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (Tqm) Di Beberapa Agensi Kerajaan "