Keyword Search:


Bookmark and Share

Faktor-Faktor Berkaitan Dengan Komitmen Keorganisasian Di Kalangan Perkhidmatan Pengurusan Dan Profesional Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Nordin, Noor Azmi (1994) Faktor-Faktor Berkaitan Dengan Komitmen Keorganisasian Di Kalangan Perkhidmatan Pengurusan Dan Profesional Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
1740Kb

Abstract

Kearah mencapai kecemerlangan dan keberkesanan dalam organisasi, sumber tenaga manusia perlulah berkualiti tinggi dan mempunyai nilai-nilai integriti, komitmen dan kegigihan.Tumpuan kajian tentang komitmen lebih banyak tertumpu di negara-anegara maju,masih kurang kajian sedemikian dilakukan di negara ini. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor berkaitan dengan komitmen keorganisasian di kalangan kumpulan pengurusan dan profesional DBKL.Secara khususnya kajian dijalankan untuk: (1) menentukan tahap komitmen pegawai kumpulan 'A' DBKL (2) mengukur perbezaan tahap komitmen antara kumpulan ikhtisas dan pentadbiran pengurusan (3) mengenal pasti perkaitan antara faktof-faktor berkaitan dengan tahap komitmen keorganisasian dan (4) mengenal pasti faktor-faktor penyumbang terhadap tahap komitmen keorganisasian.

Item Type:Project Report
Subject:Organizational commitment - Case studies - Malaysia
Subject:Employee motivation - Case studies - Malaysia
Chairman Supervisor:Dr. Hj. Bahari Bin Yatim
Call Number:FPP/L 1994 16
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:11125
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:18 Jul 2011 16:57
Last Modified:04 May 2012 10:00

Repository Staff Only: Edit item detail