Keyword Search:


Bookmark and Share

Faktor-Faktor Berkaitan Pelajar Malaysia Melanjutkan Pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi di Medan Indonesia

Amir, Zulfikar (1993) Faktor-Faktor Berkaitan Pelajar Malaysia Melanjutkan Pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi di Medan Indonesia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
866Kb

Abstract

Kajian ini betujuan meninjau faktor-faktor yang mendorong pelajar Malaysia melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Medan Indonesia, sumber maklumat yang digunakan untuk memperolehi maklumat mengenai perlanjutan pelajaran ke Indonesia, dan masalah yang dialami pelajar di sepanjang pengajian mereka di Indonesia. Kajian ini berbentuk deskriptif menggunakan soal selidik. Populasi kajian ini terdiri daripada 202 pelajar malaysia yang sedang melanjutkanpelajaran di peringkat sarjana muda di pelbagai IPT negeri dan swasta di medan,pada sesi julai 1993.persempelan rawak mudah digunakan dalam kajian ini iaitu mengasingkan pelajar mengikut jantina,IPT,fakulti,bidang pelajaran dan tahun pengajian.

Item Type:Project Report
Subject:Education, Higher - Indonesia
Chairman Supervisor:Profesor Madya Dr. Hj. Saidin Bin Teh
Call Number:FPP/L 1993 5
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:11102
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:15 Jun 2011 13:59
Last Modified:03 May 2012 15:02

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 15 Jun 2011 13:59.

View statistics for "Faktor-Faktor Berkaitan Pelajar Malaysia Melanjutkan Pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi di Medan Indonesia"