Keyword Search:


Bookmark and Share

Pelaksanaan Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah KBSM di Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan

Maulah, Busrah (1999) Pelaksanaan Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah KBSM di Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
5Mb

Abstract

Penyelidikan deskriptif ini mengkaji tentang pelaksanaan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) dalam pengajaran mata pelajaran Sejarah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. Tujuannya untuk meninjau pelaksanaan KBKK dari segi persediaan dan perancangan pengajaran guru, penerapannya dalam pengajaran dan masalah-masalah pelaksanaan serta penyelesaiannya daripada perspektif guru. Data kajian dikumpul menggunakan senarai semak yang mengandungi itemitem persediaan dan perancangan pengajaran guru, borang pencerapan pengajaran dan temu bual dengan guru. Analisis data menunjukkan bahawa KBKK ditekankan dalam persediaan dan perancangan pengajaran guru. Kebanyakan objektif KBKK dan soalan yang dikemukakan dalam pengajaran Sejarah KBSM kurang menggalakkan kemahiran berfikir pada tahap tinggi. SejwnJah 30.67% daripada keseluruhan masa pengajaran meJibatkan aktiviti-aktiviti yang menerapkan KBKK. Sebanyak 13 masalah pelaksanaan KBKK dikenal pasti. Masalah-masalah tersebut iaJah guru berdepan pelajar bennas

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Thought and thinking - Study and teaching - Malaysia
Subject:History - Study and teaching - Malaysia
Chairman Supervisor:Mohd Majid Konting, PhD
Call Number:FPP 1999 43
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:10866
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:25 May 2011 15:06
Last Modified:25 May 2011 15:11

Repository Staff Only: Edit item detail