Keyword Search:


Bookmark and Share

Penglibatan Peserta dalam Program Pembangunan Komuniti di Kampung Buloh, Kelantan

Abd. Wahab, Haris (1996) Penglibatan Peserta dalam Program Pembangunan Komuniti di Kampung Buloh, Kelantan. Masters thesis, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
849Kb

Abstract

Kajian ini meneliti masalah penglibatan peserta dalam Program Pembangunan Manusia Asas Kampung (PMAK) yang dilaksanakan di Kampung Buloh, Kelantan. Penglibatan ini dianalisis dari aspek membuat keputusan, melaksanakan rancangan, berkongsi manafaat dan penilaian aktiviti. Program PMAK di Kelantan telah dilancarkan untuk pelaksanaan pada tahun 1990. Kajian yang dilakukan di Negeri Kelantan ini juga adalah bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan dalam angkubah yang dipilih dari segi penglibatan peserta dalam Program PMAK. Kaedah tinjauan telah digunakan. Borang soal selidik yang telah diuji, digunakan ke atas 110 responden. Maklumat juga diperolehi melalui temubual tak formal, pemerhatian langsung dan rekod pejabat. Data di analisis dengan komputer menggunakan pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) Peserta Program PMAK di kawasan kajian di dapati hampir seragam dari segi taraf sosio-ekonomi dan demografi. Pelaksanaan Program PMAK telah membantu meningkatkan pendapatan peserta dan penduduk kampung yang lain. Kebanyakan peserta mempunyai pengetahuan sederhana tentang Program PMAK. Begitu juga dengan tahap tanggapan peserta terhadap program dan pegawai PMAK. Pelaksanaan Program PMAK kurang mendapat sokongan dari kerajaan negeri. Tanggapan peserta terhadap desentralisasi kuasa dan pemberian kuasa kepada masyarakat tempatan dalam pelaksanaan Program PMAK adalah positif. Tahap penglibatan peserta yang diukur dari segi empat bentuk didapati pada keseluruhannya sederhana sahaja. Tahap penglibatan yang tinggi berlaku hanya di kalangan sebilangan kecil peserta.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Community organization - Malaysia
Chairman Supervisor:Dr. Zahid Emby
Call Number:FEM 1996 1
Faculty or Institute:Faculty of Human Ecology
ID Code:9838
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:23 Feb 2011 14:03
Last Modified:23 Feb 2011 14:05

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 23 Feb 2011 14:03.

View statistics for "Penglibatan Peserta dalam Program Pembangunan Komuniti di Kampung Buloh, Kelantan "